Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR)

Alle informatie over AVG of GDPR vindt u hier.

Meer informatie

Het bedrijf Club Med SAS, geregistreerd onder het nummer 572 185 684 RCS Paris, en haar dochterondernemingen, (hierna de "Club Med" of "wij"), hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en volgen nauwgezet de naleving van de bepalingen bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens, met name de Europese verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (EU-verordening 2016/679 van 26 april 2016), evenals de wet van 6 januari 1978 genaamd "Computing and Freedom" gewijzigd in 2004.

Het doel van dit Privacybeleid (hierna "Charter") is om te beschrijven hoe en wanneer Club Med, als gegevensbeheerder, bepaalde persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en openbaar maakt (hierna "Gegevensbescherming"). Gegevens die u naar hen toestuurt om aan uw behoeften te voldoen, maar ook om de kwaliteit van de door ons aangeboden diensten te optimaliseren en te verbeteren.

1. Bij welke gevallen is dit beleid van toepassing?
2. Welke gegevens worden verzameld door Club Med?
3. Hoe gebruiken we de gegevens die we verzamelen?
4. Welke cookies worden door Club Med gebruikt?
5. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
6. Wat zijn de categorieën ontvangers van uw gegevens?
7. Wat is de wettelijke basis voor uw gegevens?
8. Wat zijn uw rechten?
9. Worden uw gegevens overgedragen buiten de Europese Unie?
10. De bescherming van uw gegevens door Club Med.
11. Herziening van het Handvest

1. BIJ WELKE GEVALLEN IS DIT BELEID VAN TOEPASSING?

Dit charter informeert u over hoe en wanneer wij uw gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken:

 • u boekt een pakketverblijf bij Club Med;
 • u bezoekt de Club Med-website of onze mobiele applicatie (hierna de 'Site');
 • u abonneert op onze Club Med-nieuwsbrief (productinformatie en promotieaanbiedingen) en gepersonaliseerde inhoud;
 • u neemt contact op met onze klantenservice;
 • u neemt deel aan onze quizzen;
 • u communiceert met ons via WhatsApp.

2. WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD DOOR CLUB MED?

2.1 De informatie die u ons rechtstreeks stuurt

U verzendt ons gegevens, waaronder:

 • wanneer u zich op de Site registreert door het invullen van verschillende formulieren met betrekking tot uw account of het laden van Gegevens;
 • wanneer u zich abonneert op een pakketverblijf;
 • wanneer u deelneemt aan een quiz;
 • bij het invullen van een Club Med-vragenlijst;
 • wanneer u contact opneemt met onze klantenservice;
 • wanneer u met ons communiceert via WhatsApp.

Deze informatie kan bijvoorbeeld bevatten:

 • uw naam (en) en voornaam (en),
 • uw geboortedatum,
 • jouw geslacht,
 • uw postadres,
 • uw e-mailadres,
 • uw telefoonnummer (s),
 • uw betaalmiddelen,
 • uw boekingsgeschiedenis.

Hetzelfde geldt voor alle informatie die u ons geeft over mensen voor wie u een pakket boekt. U stemt hier in om hun voorafgaande toestemming te verkrijgen om hun gegevens te communiceren.

U kunt ervoor kiezen om ons geen bepaalde informatie te geven; Deze beslissing kan u echter een deel van de diensten en functies ontnemen die wij aanbieden. Informatie die essentieel is voor het leveren van onze services en functies, werd aangegeven met een asterisk op onze verzamelformulieren.

2.2 Gegevens automatisch verzameld

Tijdens het bladeren op de Site kan Club Med, in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en uw rechten, gegevens verzamelen met betrekking tot:

 • de kenmerken van het besturingssysteem, de browser of apparaten (computer, tablet, smartphone) die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten;
 • uw locatie zoals uw IP-adres;
 • uw browsegeschiedenis en uw interacties met de inhoud van de Site, zoals de bezochte pagina's, de gebruikte zoekwoorden, de frequentie van uw bezoeken aan de Site, de advertenties waarop u klikt.

3. HOE GEBRUIKEN WIJ DE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN?

De browsegegevens worden met name verzameld door middel van cookies. Zie artikel 4 voor meer informatie over deze cookies.

3.1 Gegevens uit andere bronnen

Wij kunnen ook gegevens verzamelen via derden, inclusief sociale netwerken, wanneer u het account gebruikt dat u bij deze derden hebt om u te registreren of om verbinding te maken met onze services. Tijdens dit gebruik bent u op de hoogte van de Gegevens die de derde partij aan ons verzendt.

Wij gebruiken, bewaren en verwerken uw gegevens om uw vragen te verwerken, onze zakelijke relatie te beheren, onze services en hulpmiddelen te optimaliseren voor het creëren en onderhouden van een veiligere vertrouwensomgeving en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zoals we hierin specificeren.

3.2 De tussen ons gesloten contracten uitvoeren

Wij gebruiken uw gegevens om het beheer van uw abonnement op een pakketverblijf en de uitvoering van de verschillende daarmee verband houdende diensten mogelijk te maken.

Uw gegevens worden gebruikt om uw betalingen te innen, om u per sms, e-mail of enig ander communicatiemiddel te informeren over de uitvoeringstermijnen van het contract dat ons bindt (informatie over uw reis, mogelijke vertragingen in het transport, uw Great Members-loyaliteitsprogramma, extra services naar uw pakket-verblijf, etc.).

Als onderdeel van ons bedrijf kunnen we commerciële partners gebruiken wiens missie erin bestaat om namens ons bepaalde diensten te leveren.

Wij hebben bijvoorbeeld geen eigen vloot van vliegtuigen, treinen of bussen. Wij zijn dus verplicht om contracten met vervoerders te sluiten om u een route naar onze Resorts te kunnen aanbieden. Dientengevolge zullen sommige van uw gegevens (achternaam, voornaam, geboortedatum, enz.) worden doorgestuurd naar de aanbieder zodat deze uw ticket kan uitgeven.

Onze zakelijke partners mogen uw gegevens echter niet gebruiken voor andere doeleinden dan die nodig zijn om de door u gevraagde services te vervullen. Ten slotte zijn ze verplicht om hen te behandelen in strikte overeenstemming met de geldende wetgeving.

3.3 U toegang geven tot de Site en bepaalde services

De gegevens die u ons verstrekt, stellen ons in staat u te identificeren om toegang te krijgen tot uw account op de Site (hierna 'Customer Account'), welke toegang is beperkt tot geverifieerde personen.

3.4 U Club Med-nieuws en gepersonaliseerde inhoud sturen

Als u bij het reserveren van een verblijfspakket, het aanmaken van uw account op de Site of later in uw Customer Account het vakje aanvinkt of het formulier invult waarmee u Club Med-nieuws (productinformatie en aanbiedingen Club Med-promoties) en gepersonaliseerde inhoud kunt ontvangen, kunnen wij uw gegevens gebruiken om met u te communiceren, afhankelijk van uw voorkeuren (inclusief e-mail, sms, telefoon of e-mail):

 • informatie met betrekking tot de Site;
 • uitnodigingen voor Club Med-evenementen die u mogelijk interesseren
 • informatie over onze aanbiedingen;
 • informatie over updates van het handvest of beveiligingsmaatregelen.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de commerciële communicatie van Club Med (i) door te klikken op de link waarmee u zich afmeldt of door de oppositieprocedure te volgen die is aangegeven in deze mededelingen, of (ii) door contact met ons op te nemen zoals beschreven in artikel 8 hieronder. U kunt zich ook tegen telefoongesprekken verzetten door u te registreren bij Bloctel.

Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u reclameboodschappen te sturen die van belang kunnen zijn voor u op sites van derden of op sociale mediaplatforms. Voor meer informatie over dit onderwerp, nodigen wij u uit om de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van uw gegevens rechtstreeks op deze sites en/of platforms van derden te lezen.

3.5 Voor profilering doeleinden

Wij kunnen uw gegevens ook verwerken als onderdeel van profileeroperaties.

Profilering bestaat uit geautomatiseerde gegevensverwerkingsbewerkingen die zijn ontworpen om uw interesses en voorkeuren te analyseren, te anticiperen en te evalueren om u gepersonaliseerde inhoud en commerciële aanbiedingen te sturen die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften.

Club Med deelt uw gegevens alleen met externe leveranciers om uw profiel en voorkeuren nauwkeuriger te bepalen en u zo relevantere Club Med-inhoud te sturen. In ieder geval zal Club Med uw gegevens niet doorgeven aan commerciële partners.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw Gegevens voor profileringsdoeleinden door uw Klantaccount te openen of door contact met ons op te nemen zoals beschreven in Artikel 8 hieronder.

3.6 Optimaliseer de site en onze services

Wij gebruiken uw gegevens voor het uitvoeren van onderzoeken, technische tests (bijvoorbeeld anonimisering van uw gegevens), deduplicaties, die ons in staat stellen de site te verbeteren en optimaliseren en onze tools en services aan te passen. Het zal er bijvoorbeeld voor zorgen dat de weergave van onze verschillende inhoud is aangepast aan de terminal die u gebruikt, of ons in staat stellen om uw gegevens te hosten naar nog meer beveiligde servers, enz.

3.7 Verwerk uw vorderingen

Wanneer u telefonisch contact opneemt met onze klantenservice, via het contactformulier op de site of op een andere manier die werd aangeboden door Club Med (sociale netwerken, chat, enz.), Gebruiken wij uw gegevens (inclusief noteer uw oproepen met uw voorafgaande toestemming) voor:

 • u antwoorden en een oplossing bieden voor uw klacht;
 • zorg voor en volg de follow-up van uw claim;
 • de klantenservice verbeteren.

3.8 Voor interne statistieken en enquêtes

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om verschillende statistische onderzoeken uit te voeren en/of om u te vragen deel te nemen aan onze eigen enquêtes.

3.9 Zorgen voor respect voor de wet en rechterlijke uitspraken

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor:

 • reageren op een verzoek van een administratieve of gerechtelijke autoriteit, een vertegenwoordiger van de wet, een hulpfunctionaris of een rechterlijke beslissing;
 • zorg voor naleving van onze algemene verkoopvoorwaarden en het Charter;
 • onze rechten te beschermen en / of schadevergoeding te krijgen voor enige schade die we kunnen lijden of de gevolgen ervan te beperken;
 • om elke actie te voorkomen die in strijd is met de geldende wetgeving, met name in het kader van het voorkomen van het frauderisico.

3.10 Beheer uw deelname aan de wedstrijden

Wanneer u deelneemt aan een quiz, geeft u ons een bepaalde hoeveelheid gegevens. Ze zijn essentieel om rekening te houden met uw deelname en, indien nodig, de levering van het perceel.

Bovendien kunnen we met deze voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming deze gegevens gebruiken om u Club Med-nieuws (productinformatie en aanbiedingen) en gepersonaliseerde inhoud te sturen.

3.11 Beheer van uw deelname aan solidariteitsprojecten van de Club Med Foundation

Wanneer u deelneemt aan de fondsenwerving "Club Med Foundation Funds" waarbij financiële donaties van onze Klanten worden verzameld om solidariteitsprojecten van de Club Med Foundation te steunen, zult u ons bepaalde gegevens verstrekken. Deze gegevens zijn nodig om uw deelname in aanmerking te nemen en om u een fiscaal ontvangstbewijs te kunnen sturen.

4. WELKE COOKIES WORDEN DOOR CLUB MED GEBRUIKT?

Club Med maakt op haar websites gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën. Om meer te weten te komen over hoe Club Med deze cookies gebruikt en hoe u ze kunt configureren, kunt u ons beleid over trackers raadplegen via de link "Cookies" onder aan onze webpagina's.

5. HOE LANG BEHOUDEN WIJ UW GEGEVENS?

Over het algemeen worden uw gegevens alleen bewaard voor de tijd die nodig is om de bewerkingen waarvoor ze zijn verzameld te voltooien.

Hier zijn de verschillende bewaartermijnen van de gegevens verzameld door Club Med:

 • Prospect-gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard vanaf het laatste contact dat zij met Club Med hebben geïnitieerd;
 • De gegevens van klanten die zich hebben ingeschreven voor een pakket worden bewaard voor een periode van 3 jaar na het einde van de contractuele relatie met Club Med, die afloopt aan het einde van het loyaliteitsprogramma "Great Members" (meer informatie door te klikken op de link "Great Members Programma" op de website van Club Med);
 • De bankgegevens worden niet bewaard na betaling van uw pakket en/of extra services, tenzij u toestemming hebt gegeven om ze op te slaan of in het geval van terugkerende betalingen, in welk geval ze worden bewaard voor de duur van onze contractuele relatie;
 • Gegevens die automatisch via cookies worden verzameld, waaronder browsinggegevens, worden maximaal 13 maanden bewaard;
 • Gegevens met betrekking tot uw deelname aan solidariteitsprojecten van de Club Med Foundation worden 3 jaar bewaard;
 • De gegevens met betrekking tot de identiteitsdocumenten die u ons toestuurt bij de uitoefening van uw recht op toegang tot of rectificatie van de gegevens worden maximaal 12 maanden bewaard;
 • Gegevens met betrekking tot een incident dat ertoe heeft geleid dat u op de incidentenlijst van Club Med bent geplaatst, worden bewaard totdat het betalingsincident is opgelost of, als dat niet het geval is, gedurende een periode van 5 jaar;
 • Gegevens die worden verstrekt voor de verwerking van de uitoefening door een betrokkene van zijn recht om bezwaar te maken tegen de ontvangst van elektronische marketing die ons in staat stelt rekening te houden met de oppositierechten van de betrokkenen, worden maximaal 3 jaar bewaard vanaf de uitoefening van dit recht.
 • Gegevens met betrekking tot WhatsApp-gesprekken worden 1 jaar bewaard wanneer ze worden gebruikt voor statistische doeleinden, kwaliteitsanalyse en follow-up.
 • Gegevens met betrekking tot opnames van uw gesprekken (onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming) en gegevens met betrekking tot de verwerking van uw klachten worden 1 jaar bewaard.

Wij kunnen uw gegevens op verzoek ook van u verwijderen, volgens de instructies in Artikel 8.

Aan het einde van de bovengenoemde termijnen, inclusief uw verzoek tot verwijdering, kunnen uw gegevens worden gearchiveerd om te voldoen aan onze wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen (bijvoorbeeld: verplichting om facturen gedurende 10 jaar te houden, aantal jaar is overeenkomstig met artikel L.123-22 van het Franse Wetboek van Koophandel) en/of tijdens de toepasselijke verjaringstermijn en/of in contentieuze procedures voor de duur van de procedure.

6. WAT ZIJN DE CATEGORIEEN-ONTVANGERS VAN UW GEGEVENS?

Wij kunnen uw gegevens delen met verschillende derde partijen, waaronder:

 • met onze gelieerde entiteiten om u de gevraagde diensten te leveren of op te treden als onderaannemer in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
 • onze zakelijke partners, onze leveranciers en/of subcontractanten die uw gegevens verwerken namens ons, en volgens onze instructies, of als Verantwoordelijken voor de in artikel 3 vermelde doeleinden (met name transportbedrijven, verzekeringsmaatschappijen, douaneautoriteiten, ontvangende dienstverleners financiële instellingen, technische onderaannemers, enz.). We zorgen er met name voor dat deze derden voldoende waarborgen bieden om de bescherming en beveiliging van uw gegevens te waarborgen;
 • aan de naar behoren gemachtigde Franse of buitenlandse autoriteiten, met name in het kader van een gerechtelijke procedure of een verzoek om informatie te verstrekken.

7. OP WELKE RECHTSBASIS ZIJN UW GEGEVENS VERWERKT?

In overeenstemming met de geldende wetgeving, om uw gegevens te verwerken, vertrouwen we op verschillende rechtsgrondslagen, en in het bijzonder op:

 • uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor een van de in artikel 3 genoemde doeleinden;
 • de uitvoering van het contract dat ons bindt;
 • de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om ons te verdedigen in geval van een gerechtelijke procedure;
 • de realisatie van het rechtmatige belang dat Club Med nastreeft.

8. WAT ZIJN UW RECHTEN?

8.1 Uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet

U kunt ons vragen om persoonlijke informatie over u in te zien, te corrigeren, bij te werken, te beperken of te wissen.
U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

8.2 Het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

Het recht op portabiliteit biedt u de mogelijkheid om enkele gegevens die u aanbelangen te herstellen, namelijk:

 • de gegevens die u ons rechtstreeks hebt gezonden, zoals uiteengezet in artikel 2.1;
 • Gegevens die worden gegenereerd door uw activiteiten op de Site zoals beschreven in Artikel 2.
  Wij zullen ons best doen om aan uw verzoek te voldoen binnen een redelijke termijn en in elk geval binnen de termijnen die zijn vastgelegd in de geldende wetgeving.

8.3 Uw recht richtlijnen te bepalen wat er met uw gegevens gebeurt

U hebt het recht algemene of specifieke richtlijnen in te stellen voor het bewaren, verwijderen en communiceren van uw gegevens nadat u uw account sluit.

8.4 Contact

Om al deze rechten uit te oefenen, neemt u contact op met: Club Med, Klantenservice, Louizalaan 523, 1050 Brussel, België. Wanneer u meent dat uw rechten niet zijn gerespecteerd, kunt u op elk moment een Engelstalige klacht indienen bij de Club Med Data Protection Officer (DPO), waarvan de contactgegevens zijn: DPO - Afdeling Klantrelaties , 11 rue de Cambrai, 75957 Paris Cedex 19, Frankrijk.

8.5. Recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

U kunt op elk moment een claim indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

9. ZIJN UW GEGEVENS AAN DE EUROPESE UNIE OVERGEGEVEN?

Wij kunnen uw gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Unie voor de enige doeleinden die in dit beleid worden beschreven.

Voor elk van deze overdrachten zorgen wij ervoor dat uw gegevens een beschermingsniveau hebben dat gelijkwaardig is aan dat van Europa.

Overdracht vindt uitsluitend plaats naar landen die door de Europese Commissie worden erkend als een adequaat niveau van gegevensbescherming.

Gegevens kan worden overgedragen aan een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, vooral als uw reispakket plaatsvindt in zo'n land. In dat geval verbinden Club Med en haar partners of serviceproviders zich om de overdracht te controleren door middel van passende garanties (zoals contractuele clausules). Typen Europese Commissie) die kunnen worden aangevraagd op het hierboven vermelde DPO-adres.

10. DE BESCHERMING VAN UW GEGEVENS DOOR CLUB MED

Club Med verbindt zich ertoe de integriteit en betrouwbaarheid van de aan haar toevertrouwde gegevens te waarborgen, met name door alle fysieke, organisatorische en logistieke maatregelen te nemen die nodig zijn om wijziging of vernietiging van dergelijke gegevens te voorkomen, met name door te zorgen voor beveiligde toegang tot alleen gemachtigd om ze te behandelen.

11. HERZIENING VAN HET BELEID

Club Med moet mogelijk dit beleid wijzigen, vooral als de huidige wetgeving verandert. Alle wijzigingen worden op deze Site geplaatst of via e-mail gecommuniceerd.

Laatste update: augustus 2023

COOKIES BLOKKEREN?

U kunt uw browser instellen om uw toestemming te wijzigen of uw weigering van cookies tot uitdrukking te brengen.

U kunt alle cookies accepteren of een melding ontvangen wanneer een cookie werd geplaatst, of alle cookies weigeren. Als u alle of een deel van cookies weigeren, kunnen sommige functies van de site in het gedrang komen of een ontoegankelijke pagina's.

Om cookies uit te schakelen:

** Als u Internet Explorer 8. en volgende gebruikt: **

 1. Ga naar "Extra" in de menubalk en klik op "Internetopties"
 2. Klik bovenaan op het tabblad "Privacy"
 3. Sleep de cursor omhoog om de instelling "Alle cookies blokkeren" om alle cookies te blokkeren, of omlaag om de instelling "Accepteer alle cookies" om alle cookies te accepteren.
  Voor meer informatie, zie [http://windows.microsoft.com/nl-nl/internet-explorer / delete-manage-cookies](http://windows.microsoft.com/nl-nl/internet-explorer / delete-manage-cookies)

** Als u Firefox 30.0 en hoger gebruikt: **

 1. Klik op de knop "menu" en selecteer "Opties"
 2. Selecteer het paneel "Privacy".
 3. Selecteer in het gedeelte Geschiedenis de optie 'Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis' voor de optie 'Bewaarregels'.
 4. Vink het vakje "Cookies accepteren" aan om cookies in te schakelen of schakel het uit om ze uit te schakelen.
  Als u problemen ondervindt met cookies, zorg dan dat de optie "Accepteer cookies van derden" niet is ingesteld op Nooit.
 5. Kies hoe lang cookies kunnen worden bewaard.
  Te houden totdat "Hun verstrijken": elke cookie bij de vervaldatum zullen worden verwijderd, de door de zender site van de cookie in te stellen datum.
  Bewaar ze tot: "Firefox Shutdown": Cookies die op uw computer zijn opgeslagen, worden verwijderd wanneer u Firefox sluit.
  Bewaren totdat: "Vraag me every time": een waarschuwing verschijnt telkens wanneer een website wil een cookie vraag of u akkoord gaat met de cookie of niet op te slaan sturen.
 6. Klik op OK om het venster "Opties" te sluiten

Voor meer informatie, zie [https://support.mozilla.org/nl/products/firefox/privacy -en-security / cookies](https://support.mozilla.org/nl/products/firefox/privacy -en-security / cookies)

** Als u Google Chrome gebruikt: **

 1. Ga naar het menu "Extra"
 2. Klik op "Instellingen"
 3. Klik op "Geavanceerde instellingen"
 4. Klik op "Privacy- / inhoudsinstellingen"
 5. "Cookies" moeten worden geselecteerd. Selecteer vervolgens "Cookies en gegevens van sites van derden blokkeren"
  Zie voor meer informatie https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

** Als u Safari 5.0 gebruikt: **

 1. Kies Safari> Voorkeuren en klik op "Beveiliging".
 2. Geef in het gedeelte "Cookies accepteren" aan of Safari cookies van websites moet accepteren. Klik op om een ​​uitleg van de opties te zien
  op de helpknop (ziet eruit als een vraagteken). Als u Safari hebt ingesteld om cookies te blokkeren, moet u mogelijk tijdelijk cookies accepteren om een ​​pagina te openen. Herhaal de bovenstaande stappen en selecteer "Altijd". Wanneer u klaar bent met de pagina, schakelt u cookies opnieuw uit en verwijdert u cookies van de pagina.

Zie voor meer informatie http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=en_US

Als u een ander browsertype of -versie hebt, kunt u het "Help" -menu van uw browser raadplegen.